Газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

647

Ганболд Баярсайхан Эрх зүйч мэргэжилтэй. Авто замын салбарын бодлого, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хангах, хяналт тавих нийслэлийн авто замын сүлжээг олон улсын жишигт нийцүүлэн, хотын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан хөгжүүлэх, замын чанар, арчлалтад дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх чиг үүргийн хүрээнд байгууллагын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулж, гүйцэтгэлийн үр дүнг нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн өмнө хариуцна.