СТАНДАРТЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА.

167

Хотын стандарт хяналтын газраас боловсруулж буй Хотын стандартын 22 төсөлд санал авч байна.

https://standard.ub.gov.mn/standards_project тус холбоосоор нэвтэрч саналаа өгнө үү.