-31 C
Улаанбаатар
2018 он 12 сарын 11
Нүүр Ил тод байдал

Ил тод байдал

Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 11 дүгээр сарын байдлаар

Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 11 дүгээр сарын албан бичиг 303 152   108   ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага 52 86 39 121 5

Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 10 дугаар сарын байдлаар

Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 10 дугаар сарын албан бичиг 438 254   215   ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага ШБТ 61 127 50 197 2 1

Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 09 дүгээр сарын байдлаар

Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 09 дүгээр сарын албан бичиг 525 282   246   ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага 74 116 70 263 2

Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 08 дугаар сарын байдлаар

Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 08 дугаар сарын албан бичиг 442 240   184   ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага ШБТ Лаборатори 57 105 45 231 2 1 1

Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 07 дугаар сарын байдлаар

Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 07 дугаар сарын албан бичиг 379 208   189   ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага ШБТ 34 112 53 177 2 1

Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 06 дугаар сарын байдлаар

Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 06 дугаар сарын албан бичиг 469 286   271   ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ 59 98 72 240

Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 05 дугаар сарын байдлаар

Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 05 дугаар сарын албан бичиг 464 280   266   ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага Лаборатори 66 103 91 201 1 2

Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 04 дүгээр сарын байдлаар

Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 04 дүгээр сарын албан бичиг 347 224 213   ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага ШБТ Лаборатори 57 82 64 131 10 1 2

Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 03 дугаар сарын байдлаар

Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 03 дугаар сарын албан бичиг 281 191 184 ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага Лаборатори 78 75 29 94 4 1

2018 оны 9-р сарын байдлаар иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн байдал

Шинээр ирсэн өргөдөл гомдол Хугацаандаа шийдвэрлэсэн Судлагдаж байгаа Тухайн хугацаанд шийдвэрлэсэн 9 сар Хугацаа хэтэрч шийдвэрлэсэн ЗСХ ЗБХХ ЗАХХ БЗХ МШТСЛ ШБТ  209 156 50 21 11 161 17 1

Цаг агаар

Улаанбаатар
clear sky
-31 ° C
-31 °
-31 °
67%
1kmh
0%
Лха
-22 °
Пүр
-20 °
Баа
-11 °
Бям
-13 °
Ням
-14 °
0