-4 C
Улаанбаатар
2019 он 10 сарын 18
Нүүр Ил тод байдал Албан бичгийн шийдвэрлэлт

Албан бичгийн шийдвэрлэлт

Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2019 оны 03 дугаар сарын байдлаар

3 НАЗХГТ-т шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт ...

Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2019 оны 02 дугаар сарын байдлаар

2 НАЗХГТ-тшинээр ирсэн ни йт албан бичиг Хариутай ...

Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2019 оны 01 дүгээр сарын байдлаар

1 НАЗХГ шинээр ирсэн нийт албан бичиг ...

Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 12 дугаар сарын байдлаар

НАЗХГТ-т шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 12 дугаар сарын албан бичиг 113 63   50   ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ ШБТ 24 27 20 41 1

Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 11 дүгээр сарын байдлаар

Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 11 дүгээр сарын албан бичиг 303 152   108   ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага 52 86 39 121 5

Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 10 дугаар сарын байдлаар

Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 10 дугаар сарын албан бичиг 438 254   215   ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага ШБТ 61 127 50 197 2 1

Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 09 дүгээр сарын байдлаар

Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 09 дүгээр сарын албан бичиг 525 282   246   ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага 74 116 70 263 2

Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 08 дугаар сарын байдлаар

Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 08 дугаар сарын албан бичиг 442 240   184   ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага ШБТ Лаборатори 57 105 45 231 2 1 1

Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 07 дугаар сарын байдлаар

Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 07 дугаар сарын албан бичиг 379 208   189   ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ Удирдлага ШБТ 34 112 53 177 2 1

Албан бичгийн шийдвэрлэлт 2018 оны 06 дугаар сарын байдлаар

Шинээр ирсэн нийт албан бичиг Хариутай нийт албан бичиг Хариутай албан бичгээс хугацаандаа шийдвэрлэсэн Хэлтэс, нэгжүүдэд ирсэн 06 дугаар сарын албан бичиг 469 286   271   ЗСХ БЗХ ЗБХХ ЗАХХ 59 98 72 240

Цаг агаар

Улаанбаатар
broken clouds
-4 ° C
-4 °
-4 °
58%
2.4kmh
75%
Бям
5 °
Ням
-2 °
Дав
1 °
Мяг
-7 °
Лха
-7 °
0