Авто замын барилга, засварын хяналтын инженерийн гарын авлага

635

Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага /ЖАЙКА/-ын “Өвсний үндэс” техникийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн хүрээнд ЖАЙКА болон Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар, Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын хооронд 2014 оны 9 дүгээр сарын 09-ний өдөр байгуулсан “Хүйтэн сэрүүн бүс нутгийн авто замын барилга, засварын хяналтын ажлын чадавхийг хөгжүүлэх техник туслалцааны төслийн санамж бичиг”-ийн дагуу төслийн ажлыг 2014-2016 онуудад хэрэгжүүлэн авто замын барилга, засварын хяналтын ажилд зориулан боловсруулав. Төслийн ажлыг хэрэгжүүлэхэд гүн туслалцаа үзүүлсэн Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын Монгол Улс болон Япон улсын Саппоро хот дахь төлөөлөгчийн газар болон төслийг хамтран хэрэгжүүлсэн Асахикава хотын олон улсын харилцааны зөвлөл, Асахикава хотын захиргааны хамт олонд талархал илэрхийлье.

http://www.road.ub.gov.mn/old/pdf/1487899561_Gariin%20avlaga%20ok.pdf