ЯАРМАГИЙН ХУУЧИН ГҮҮРИЙН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ 10 ХОНОГ ХААЖ, ЗАСВАРЫН АЖЛЫГ ХИЙНЭ.

176

БНХАУ-ын Засгийн газрын урт хугацааны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа “Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин гүүрийг засварлах” төслийн хүрээнд хуучин гүүрийн дам нуруу буюу доод хэсгийн засварын ажлыг хийж гүйцэтгэхээр гүүрийн хөдөлгөөнийг 2019 оны 06-р сарын 15-25-ны хооронд хааж, 4 эгнээ шинэ гүүрний замын хөдөлгөөнийг 10 хоногийн хугацаанд эсрэг урсгалтайгаар зохион байгуулж байна. 
Тус чиглэлд зорчих иргэд та бүхэн хөдөлгөөний эрчим, замын ачааллыг тооцон хөдөлгөөнд оролцохыг хүсье.

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР