“ЯАРМАГИЙН ШИНЭ ГҮҮР БАРИХ, ХУУЧИН ГҮҮРИЙГ ЗАСВАРЛАХ” ТӨСЛИЙН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

102

БНХАУ-ын Засгийн газрын урт хугацааны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж байгаа “Яармагийн шинэ гүүр барих, хуучин гүүрийг засварлах” төсөл нь 2019 оны 04-р сарын 15-ны өдрөөс  ногоон байгууламжийн ажил, борооны ус зайлуулах хоолойн ажил, цамхагт гэрэл суурилуулах ажлуудаар үргэлжлэн  хийгдэж  байна. Авто замын өнгө хучилтын ажлыг 05-р сарын 11-23-ний өдрүүдэд хийж дуусган хөдөлгөөнийг бүрэн нээсэн. Төслийн ажил 2019 оны 06-р сарын 30-нд  бүрэн дуусна.