Ажлын төлөвлөгөө батлах тухай

143

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 04-ны А/46 тоот албан тушаалыг бүрэн эхээр хүргэж байна.