Цайз захын уулзвараас Цагаан даваа чиглэлийн авто замын хөдөлгөөнийг хаана

559

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо, Зүүн Алтан өлгийн цайз захаас хойш өгсөх 0.850 км авто замын засварын ажлыг эхлүүлээд байна.

Уг зам барилгын ажлын хүрээнд Цайз захын уулзвараас Цагаан даваа чиглэлийн авто замын хөдөлгөөнийг 2018 оны 08 дугаар сарын 24-ний өдрийн 23:00 цагаас 2018 оны 09 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 07:00 цаг хүртэл хугацаанд тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг хязгаарлахаар боллоо.