Толгойтын авто замын засвар эхэллээ

157

Толгойт, Орбитын уулзвараас Толгойт, Баянголын уулзвар хүртэлх авто замын засвар шинэчлэлтийн ажлыг “Тотал Инж” ХХК гүйцэтгэхээр гэрээ байгуулан ажиллаж эхэлсэн. Хуучин хашлага хуулах, шинэ хашлага суурилуулах ажил явагдаж байна. Гэрээт хугацаа: 2018.08.20

Эхний 500 м замыг шинээр хучиж /ресайкл/, 1.2 км хэсэгт нөхөөс засвар хийнэ.