-13 C
Улаанбаатар
2019 он 1 сарын 22
Нүүр Ил тод байдал

Ил тод байдал

ЗАМ БАРИЛГЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ЗАМ БАРИЛГЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ   А. ТАНИЛЦУУЛГА 1.Байгууллагын нэр: 2. Нэгжийн нэр: Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар Зам барилгын...

МАТЕРИАЛ ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ, СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИЙН ХАРУУЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

МАТЕРИАЛ ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ, СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИЙН ХАРУУЛЫН  АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ   А. ТАНИЛЦУУЛГА   1.Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Авто замын газар 2. Нэгжийн нэр: Материал шинжилгээ туршилт, судалгааны лаборатори 3.Ажлын байрны нэр: Харуул 3.1.Албан тушаалын ангилал: Бага...

МАТЕРИАЛ ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ, СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИЙН ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

МАТЕРИАЛ ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ, СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИЙН ҮЙЛЧЛЭГЧИЙН  АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ   А. ТАНИЛЦУУЛГА   1.Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 2. Нэгжийн нэр: Материал шинжилгээ туршилт, судалгааны лаборатори 3.Ажлын байрны нэр: Үйлчлэгч 3.1.Албан тушаалын...

МАТЕРИАЛ ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ, СУДАЛГААНЫ ТУСЛАХ АЖИЛТНЫ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

МАТЕРИАЛ ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ, СУДАЛГААНЫ ТУСЛАХ АЖИЛТАНЫ  АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ   А. ТАНИЛЦУУЛГА   1.Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 2. Нэгжийн нэр: Материал шинжилгээ туршилт, судалгааны лаборатори 3.Ажлын байрны нэр: Туслах ажилтан 3.1.Албан...

МАТЕРИАЛ ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ, СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАНТЫН АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-НЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

МАТЕРИАЛ ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ, СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАНТЫН  АЖЛЫН БАЙР /АЛБАН ТУШААЛ/-НЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ   А. ТАНИЛЦУУЛГА   1.Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 2. Нэгжийн нэр: Материал шинжилгээ, туршилт, судалгааны лаборатори 3.Ажлын байрны нэр: Лаборант 3.1.Албан...

МАТЕРИАЛ ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ СУДАЛГААНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

МАТЕРИАЛ ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ СУДАЛГААНЫ ТОНОГ  ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ   А. ТАНИЛЦУУЛГА   1.Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 2. Нэгжийн нэр: Материал шинжилгээ, туршилт, судалгааны лаборатори 3.Ажлын байрны нэр: Тоног төхөөрөмжийн...

МАТЕРИАЛ ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ, СУДАЛГААНЫ МАТЕРИАЛЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

МАТЕРИАЛ ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ, СУДАЛГААНЫ МАТЕРИАЛЫН МЭРГЭЖИЛТЭНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ   А. ТАНИЛЦУУЛГА   1.Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 2. Нэгжийн нэр: Материал шинжилгээ, туршилт, судалгааны лаборатори 3.Ажлын байрны нэр: Материалын мэргэжилтэн 3.1.Албан...

МАТЕРИАЛ ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ, СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ...

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН МАТЕРИАЛ  ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ, СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИЙН  АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ   А. ТАНИЛЦУУЛГА   1.Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 2. Нэгжийн нэр: Материал шинжилгээ,...

МАТЕРИАЛ ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ, СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИЙН ЭРХЛЭГЧИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

 МАТЕРИАЛ ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТ, СУДАЛГААНЫ ЛАБОРАТОРИЙН  ЭРХЛЭГЧИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ   А. ТАНИЛЦУУЛГА   1.Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 2. Нэгжийн нэр: Материал шинжилгээ, туршилт, судалгааны лаборатори 3.Ажлын байрны нэр: Лабораторийн эрхлэгч 3.1.Албан тушаалын...

ШАЛГАН БҮРТГЭХ ТОВЧОО НЭГЖИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ШАЛГАН БҮРТГЭХ ТОВЧОО НЭГЖИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ   А. ТАНИЛЦУУЛГА   1. Байгууллагын нэр: Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар 2. Нэгжийн нэр: Шалган бүртгэх товчоо 3. Ажлын...

Цаг агаар

Улаанбаатар
smoke
-13 ° C
-13 °
-13 °
46%
1kmh
0%
Лха
-3 °
Пүр
-11 °
Баа
-9 °
Бям
-11 °
Ням
-7 °
0