18 C
Улаанбаатар
2019 он 6 сарын 18
Нүүр Ил тод байдал

Ил тод байдал

БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ГҮҮРИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

  НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН  БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ГҮҮРИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ   А. ТАНИЛЦУУЛГА   1.Байгууллагын нэр: Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газар 2. Нэгжийн нэр: Бодлого зохицуулалтын...

БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ЭДИЙН ЗАСАГЧИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

  НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН  БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ЭДИЙН ЗАСАГЧИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ   А. ТАНИЛЦУУЛГА   1.Байгууллагын  нэр 2. Нэгжийн нэр Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар Бодлого зохицуулалтын хэлтэс 3. Ажлын...

ХӨДӨЛГӨӨН ЗОХИОНБАЙГУУЛАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН  БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ХӨДӨЛГӨӨН ЗОХИОНБАЙГУУЛАЛТЫН  МЭРГЭЖИЛТЭНИЙАЖЛЫНБАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ   А. ТАНИЛЦУУЛГА 1.Байгууллагын  нэр 2. Нэгжийн нэр Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар Бодлого зохицуулалтын хэлтэс 3. Ажлын байрнынэр: 3.1...

ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ МЭРГЭЖИЛТНИЙ   АЖЛЫН  БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ   А. ТАНИЛЦУУЛГА    1. Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 2. Нэгжийн нэр:    Бодлого...

АВТО ЗАМЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН АВТО ЗАМЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ   А. ТАНИЛЦУУЛГА   1. Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 2. Нэгжийннэр: Бодлого зохицуулалтын хэлтэс 3....

УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН УСНЫ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН МЭРГЭЖИЛТЭНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ   А. ТАНИЛЦУУЛГА   1.Байгууллагын нэр:   2. Нэгжийн нэр:   Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар Бодлого...

МЭДЭЭЛЛИЙН САН, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН САН, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ   А. ТАНИЛЦУУЛГА   1.Байгууллагын  нэр 2. Нэгжийн нэр Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар Бодлого...

БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ   А. ТАНИЛЦУУЛГА   1.Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 2.Нэгжийн нэр: Бодлого зохицуулалтын хэлтэс 3.Ажлын байрны...

БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ГАЗРЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ   А. ТАНИЛЦУУЛГА   1.Байгууллагын нэр: Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар 2. Нэгжийн нэр: Бодлого зохицуулалтын хэлтэс 3.Ажлын байрны нэр: Хэлтсийн дарга 3.1.Албан тушаалын...

ЗАСВАР АШИГЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ГҮҮРИЙН ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТНИЙ АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ЗАСВАР АШИГЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН ХЭЛТСИЙН  ГҮҮРИЙН ХЯНАЛТЫН МЭРГЭЖИЛТЭНИЙ  АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ   А. ТАНИЛЦУУЛГА   1.Байгууллагын  нэр 2. Нэгжийн нэр Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар Засвар ашиглалтын хяналтын...

Цаг агаар

Улаанбаатар
few clouds
18 ° C
18 °
18 °
59%
1kmh
20%
Лха
23 °
Пүр
24 °
Баа
24 °
Бям
27 °
Ням
24 °
0