Албан хаагчдын утасны дугаар

Албан тушаал:
Дарга
Нэр:
Ж.Тогтохбаяр
И-мэйл хаяг:
Утас:
324498
 
Албан тушаал:
Орлогч дарга
Нэр:
Баатарцогт Индра
И-мэйл хаяг:
Утас:
11-311516
 
Албан тушаал:
Орлогч дарга
Нэр:
Г.Баттогтох
И-мэйл хаяг:
Утас:
11-324523
Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс
 
Албан тушаал:
Хэлтсийн дарга
Нэр:
Э.Эрдэнэсайхан
И-мэйл хаяг:
Утас:
32-53-85
Албан тушаал:
Ахлах ня-бо
Нэр:
П.Ариунаа
И-мэйл хаяг:
Утас:
11-32-53-85
 
Албан тушаал:
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн
Нэр:
П.Оюунчимэг
И-мэйл хаяг:
Утас:
11-32-53-85
 
Албан тушаал:
Төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн
Нэр:
Г.Хасбаатар
И-мэйл хаяг:
Утас:
11-32-53-85
Албан тушаал:
Дотоод хяналтын мэргэжилтэн
Нэр:
Ө.Төрбат
И-мэйл хаяг:
Утас:
32-53-85
Албан тушаал:
Даргын туслах, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн
Нэр:
Б.Саулегүл
И-мэйл хаяг:
Утас:
70111183
 
Албан тушаал:
Хуулийн мэргэжилтэн
Нэр:
Б.Батсүх
И-мэйл хаяг:
Утас:
11-325385
Албан тушаал:
Тооцооны нягтлан бодогч
Нэр:
Л.Баярцэцэг
И-мэйл хаяг:
Утас:
11-325385
Албан тушаал:
Тооцооны нягтлан бодогч
Нэр:
Ч.Бат-Очир
И-мэйл хаяг:
Утас:
11-325385
 Албан тушаал:

Хэвлэл мэдээлэл, дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн

Нэр:

Ц.Мөнхтуяа

И-мэйл хаяг:

mugi_tsagaan@yahoo.com

Утас:

11- 325385

Албан тушаал:
Нярав
Нэр:
Ж.Энхсайхан
И-мэйл хаяг:
Утас:
11-325385
Албан тушаал:
Жолооч
Нэр:
С.Отгонбаяр
И-мэйл хаяг:
Утас:
11-325385
Албан тушаал:
Жолооч
Нэр:
Н.Одонхүү
И-мэйл хаяг:
Утас:
11-325385
Албан тушаал:
Жолооч
Нэр:
Н.Хүрэлбаатар
И-мэйл хаяг:
Утас:
11-325385
Албан тушаал:
Жолооч
Нэр:
Г.Бат-Эрдэнэ
И-мэйл хаяг:
Утас:
11-325385
Зам барилгын хяналтын хэлтэс
 
Албан тушаал:
Хэлтсийн дарга
Нэр:
Б.Бум-Эрдэнэ
И-мэйл хаяг:
Утас:
32-49-18
Албан тушаал:
Ахлах мэргэжилтэн
Нэр:
Б.Энхмандах
И-мэйл хаяг:
Утас:
11-324918
Албан тушаал:
Геодезийн мэргэжилтэн
Нэр:
М.Бямба
И-мэйл хаяг:
Утас:
31-15-16
Албан тушаал:
Геодезийн мэргэжилтэн
Нэр:
Э.Энхчулуун
И-мэйл хаяг:
Утас:
31-15-16
Албан тушаал:
Гүүрийн хяналтын мэргэжилтэн
Нэр:
Я.Өнөртүвшин
И-мэйл хаяг:
Утас:
32-49-18
Албан тушаал:
Гүүрийн хяналтын мэргэжилтэн
Нэр:
Ч.Батсайхан
И-мэйл хаяг:
Утас:
32-49-18
Албан тушаал:
Авто замын хяналтын мэргэжилтэн
Нэр:
Б.Амарсанаа
И-мэйл хаяг:
Утас:
32-49-18
Албан тушаал:
Авто замын хяналтын мэргэжилтэн
Нэр:
Ж.Эрдэнэ-Очир
И-мэйл хаяг:
Утас:
32-49-18
Албан тушаал:
Авто замын хяналтын мэргэжилтэн
Нэр:
М.Ганбаатар
И-мэйл хаяг:
Утас:
32-49-18
Албан тушаал:
Авто замын хяналтын мэргэжилтэн
Нэр:
Д.Төрбилэг
И-мэйл хаяг:
Утас:
32-36-62
Албан тушаал:
Инженер шугам сүлжээний мэргэжилтэн
Нэр:
Д.Дашдаваа
И-мэйл хаяг:
Утас:
11-324918
Засвар ашиглалтын хяналтын хэлтэс
Албан тушаал:
Хэлтсийн дарга
Нэр:
Б.Цэрэнсодном
И-мэйл хаяг:
Утас:
32-49-18
Албан тушаал:
Ахлах мэргэжилтэн
Нэр:
Э.Мөнх-Од
И-мэйл хаяг:
Утас:
32-49-18
Албан тушаал:
Гүүрийн хяналтын мэргэжилтэн
Нэр:
Б. Жаргалдүүрэн
И-мэйл хаяг:
Утас:
32-49-18
Албан тушаал:
Авто замын хяналтын мэргэжилтэн
Нэр:
С.Түмэндэмбэрэл
И-мэйл хаяг:
Утас:
32-36-62
Албан тушаал:
Авто замын хяналтын мэргэжилтэн
Нэр:
Д.Ганбат
И-мэйл хаяг:
Утас:
32-36-62
Албан тушаал:
Ашиглалтын мэргэжилтэн
Нэр:
Б.Марина
И-мэйл хаяг:
Утас:
32-36-62
Албан тушаал:
Ашиглалтын мэргэжилтэн
Нэр:
Л.Гүнтэвсүрэн
И-мэйл хаяг:
Утас:
32-36-62
Албан тушаал:
Ашиглалтын мэргэжилтэн
Нэр:
Т.Эрдэнэчимэг
И-мэйл хаяг:
Утас:
32-36-62
 
Албан тушаал:
Авто замын хяналтын мэргэжилтэн
Нэр:
Б.Жаргалсайхан
И-мэйл хаяг:
Утас:
11-32-49-18
Албан тушаал:
Авто замын хяналтын мэргэжилтэн
Нэр:
Ж.Бахберген
И-мэйл хаяг:
Утас:
Албан тушаал:
Ашиглалтын мэргэжилтэн
Нэр:
Б.Ганбат
И-мэйл хаяг:
Утас:
Албан тушаал:
Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын мэргэжилтэн
Нэр:
Ч.Болорчулуун
И-мэйл хаяг:
Утас:
11-324918
Бодлого зохицуулалтын хэлтэс
Албан тушаал:
Хэлтсийн дарга
Нэр:
Ж.Даваасүрэн
И-мэйл хаяг:
Утас:
11-331498
Албан тушаал:
Ахлах мэргэжилтэн
Нэр:
Б.Анхбаяр
И-мэйл хаяг:
Утас:
33-14-98
Албан тушаал:
Эдийн засагч
Нэр:
Р.Батцолмон
И-мэйл хаяг:
Утас:
33-14-98
Албан тушаал:
Авто замын төлөвлөлтийн мэргэжилтэн
Нэр:
Н.Энхтуяа
И-мэйл хаяг:
Утас:
33-14-98
Албан тушаал:
Авто замын мэргэжилтэн
Нэр:
Б.Ганбагана
И-мэйл хаяг:
Утас:
11-331498
Албан тушаал:
Усны барилга байгууламжийн мэргэжилтэн
Нэр:
Б.Энхсайхан
И-мэйл хаяг:
Утас:
331498
 
Албан тушаал:
Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын мэргэжилтэн
Нэр:
О.Энхбаатар
И-мэйл хаяг:
Утас:
11-331498
Албан тушаал:
Цахилгаан шугам сүлжээний мэргэжилтэн
Нэр:
Б.Ууганбаяр
И-мэйл хаяг:
Утас:
11-331498
Албан тушаал:
Гүүрийн хяналтын мэргэжилтэн
Нэр:
М.Ичинхорлоо
И-мэйл хаяг:
Утас:
11-331498
Материал шинжилгээ, туршилт судалгааний лаборатори
Албан тушаал:
Эрхлэгч
Нэр:
Л.Мэндбаяр
И-мэйл хаяг:
Утас:
Албан тушаал:
Материалын мэргэжилтэн
Нэр:
Б.Зулчимэг
И-мэйл хаяг:
Утас:
Албан тушаал:
Материалын мэргэжилтэн
Нэр:
Б. Эрдэнэбаяр
И-мэйл хаяг:
Утас:
Албан тушаал:
Материалын инженер
Нэр:
Г.Ганзориг
И-мэйл хаяг:
Утас:
Албан тушаал:
Тоног төхөөрөмжийн мэргэжилтэн
Нэр:
П.Бержан
И-мэйл хаяг:
Утас:
Албан тушаал:
Лаборант
Нэр:
А.Оюунчимэг
И-мэйл хаяг:
Утас:
Албан тушаал:
Лаборант
Нэр:
Б.Лхаасүрэн
И-мэйл хаяг:
Утас:
Албан тушаал:
Лаборант
Нэр:
Б.Энхтуяа
И-мэйл хаяг:
Утас:
Албан тушаал:
Туслах ажилтан
Нэр:
Б.Дашдорж
И-мэйл хаяг:
Утас:
Албан тушаал:
Туслах ажилтан
Нэр:
Б.Төгсбаяр
И-мэйл хаяг:
Утас:
Албан тушаал:
Туслах ажилтан
Нэр:
Э.Бат-Эрдэнэ
И-мэйл хаяг:
Утас:
Шалган бүртгэх товчоод
Албан тушаал:
Нэгжийн дарга
Нэр:
Ж.Нармандах
И-мэйл хаяг:
Утас:
Албан тушаал:
Зохион байгуулагч
Нэр:
Ц.Эрдэнэтуяа
И-мэйл хаяг:
Утас:
Албан тушаал:
Зохион байгуулагч
Нэр:
З.Батбилэг
И-мэйл хаяг:
Утас:
Албан тушаал:
Зохион байгуулагч
Нэр:
С.Өнөрцэцэг
И-мэйл хаяг:
Утас:
Албан тушаал:
Зохион байгуулагч
Нэр:
Г.Батсүх
И-мэйл хаяг:
Утас:
Албан тушаал:
Зохион байгуулагч
Нэр:
Г.Эрдэнэ-Очир
И-мэйл хаяг:
Утас:
Албан тушаал:
Зохион байгуулагч
Нэр:
Д.Бат-Өлзий
И-мэйл хаяг:
Утас:
Албан тушаал:
Зохион байгуулагч
Нэр:
Ч.Найманжин
И-мэйл хаяг:
Утас: