Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдөр, 2023 оны 03 сарын 15-ны өдөр тохиож байна.

341