Ногоон нуурын гудамжны авто замын хөдөлгөөнийг нээлээ

381

Сүхбаатар дүүрэг, Ногоон нуурын гудамжны авто замын шинэчлэлтийн ажлын хүрээнд Хангай хотхоны уулзвараас 32-ын уулзвар хүртэлх хэсгийн авто замын асфальтбетон хучилт, хэвтээ тэмдэглэлийн ажлыг гүйцэтгэж замын хөдөлгөөнийг нээлээ. Явган зам засварлах ажил үргэлжлүүлэн хийгдэж байна.