Нийслэлийн Засаг даргын А/01 дугаар захирамжаар 2022 оныг “Хотын иргэний жил” болгон зарлалаа.

783