Баяр наадмын амралтын өдрүүдэд ажиллах хариуцлагатай жижүүрийн хуваарь батлах тухай

122