Ажлын хэсэг байгуулах тухай

69

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

2017 оны 05 сарын 24 өдөр                     Дугаар А/15                        Улаанбаатар хот

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Газрын дүрмийн 2.4.4 дахь заалтыг үндэслэн ТУШААХ нь

  1. “Орбитын уулзвараас Толгойтын эцэс Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамж хүртэлх 3.6 км авто замын өргөтгөл шинэчлэлт” –ийн ажлын явцыг эрчимжүүлэх үүрэг бүхий Ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй байгуулсугай.

 

Дарга                Г.Баттогтох                       Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн

газрын Орлогч дарга

Гишүүд             Ө.Төрбат                            Захиргаа санхүүгийн хэлтсийн

дотоод хяналтын мэргэжилтэн

Э.Энхчулуун                     Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн

газрын Зам барилгын хяналтын

хэлтсийн дарга

Н.Энхтуяа                         Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн

газрын Бодлого зохицуулалтын

хэлтсийн авто замын төлөвлөлтийн

мэргэжилтэн

Нарийн бичгийн дарга

Ч.Батсайхан                     Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн

газрын Зам барилгын хяналтын

хэлтсийн Хяналтын мэргэжилтэн

 

  1. Захиалагчийн хариуцах ажлыг шуурхай зохион байгуулж, авто замын зорчих хэсгийн ажлыг 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны дотор багтаан дуусгах, арга хэмжээ авч ажиллахыг Ажлын хэсэгт үүрэг болгосугай.
  2. Ажлын явцын талаар 7 хоногт 2-оос доошгүй удаа илтгэх хуудсаар танилцуулахыг Ажлын хэсгийн даргад даалгасугай.

 

ДАРГА…………………………….Ж.ТОГТОХБАЯР