“Би жендэрийн хэвшмэл ойлголтын эсрэг байна” аянд Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын хамт олон нэгдэж байна

48

Жендэрийн үндэсний хорооноос Монгол цэргийн өдрийг тохиолдуулан өрнүүлж буй “Би жендэрийн хэвшмэл ойлголтын эсрэг байна” аянд Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын хамт олон нэгдлээ.

Жендэрийн үндэсний хороо Үндэсний статистикийн хороотой хамтран “Монгол улсын эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн дундаж наслалтын зөрүүтэй байдал, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлс” судалгааг хийсэн юм.

Судалгааны үр дүнд суурилсан “Эрэгтэй, эмэгтэй хүний дундаж наслалтын зөрүүг багасгах талаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө”-г Монгол Улсын Ерөнхий сайдын захирамжаар батлуулан ийнхүү хэрэгжүүлж эхлээд байна.