Мод тарих Үндэсний өдөр

106

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны “Мод тарих Үндэсний өдөр зарлах тухай” 63 дугаар зарлигийн дагуу мод тарих Үндэсний өдөр 2020 оны 10 дугаар сарын 10, 11-ны өдөр тохиож байна.Намрын улиралд мод тарих нь модны өсөлт тайван байдалд шилжиж тарих үед үндэс гэмтэхгүй, чийгийн алдагдал бага байх тохиромжтой хугацаа юм.Иймд ард иргэд албан байгууллага, аж ахуйн нэгж, та бүхэн идэвхтэй оролцоно уу.

НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР