Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын орлогч дарга М.Болд-Эрдэнэ

513

Мөнхдэлгэрийн Болд-Эрдэнэ инженер механик мэргэжилтэй. 

Авто замын тухай хууль болон бусад хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, авто зам, замын байгууламжийг шинээр барих, өргөтгөн шинэчлэх ажил, гадаад, дотоодын төсөл хөтөлбөр болон лабораторийн болон шалган бүртгэх товчоодын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, тайлагнах, гүйцэтгэлийн үр дүнг газрын даргын өмнө хариуцна.