Стандартын дагуу хаяг шинэчлэлтийг хийж байршууллаа

260

Нийслэлийн Засаг даргын 2019 оны 09 дүгээр сарын 04-ны өдрийн А/897 дугаар захирамжийн дагуу Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар нь байгууллагынхаа хаягийг стандартын дагуу шинэчлэн байршууллаа.