Зар

97


Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын төрийн албан хаагчийн ёс зүй, манлайлал, төрийн байгууллагын албан хэрэг боловсруулалтын чиглэлээр ажлын байранд чадавхижуулах чиглэлээр сургалтын саналаа 2019 оны 11 дүгээр сарын 04-ны өдрийн дотор ирүүлнэ үү.
Лавлах утас:325385. Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн П.Оюунчимэг.