Засвар арчлалтын хяналтын хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

649

Очирын Энхбаатар Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын инженер мэргэжилтэй. Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан Нийслэлийн авто замын сүлжээ дэх авто зам, замын байгууламжийн өргөтгөл шинэчлэлт, засвар, арчлан хамгаалалтын ажлыг зохион байгуулж, захилагчийн хяналт тавих, иргэдийн тав тухтай зорчих нөхцөл боломжийг бүрдүүлэн, газрын даргын үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажиллана.