Зам барилга, инженерийн байгууламжын хяналтын хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

756

Төмөрхүүгийн Батбилэг Барилгын машин механизмын инженер мэргэжилтэй. Нийслэлийн авто замын салбарт хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний хүрээнд авто зам, замын байгууламжийг шинээр барих ажлыг зохион байгуулж, захиалагчийн хяналт тавих, ашиглалтад хүлээлгэн өгнө.