АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙН БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭХЛҮҮЛЭХ , ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ, АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ ЖУРМЫГ МӨРДЛӨГ БОЛГОН АЖИЛЛАХЫГ АЖ АХУЙ НЭГЖҮҮДЭД АНХААРУУЛЖ БАЙНА.

435