2019 ОНД УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ХИЙГДЭХ ТӨСӨЛ, АРГА ХЭМЖЭЭГ ЦУВРАЛААР ХҮРГЭЖ БАЙНА.

473