Хөрөнгө гаргах тухай

146

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 18-ний А/72 тоот албан тушаалыг бүрэн эхээр хүргэж байна.