Хөрөнгө гаргах тухай

91

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын даргын 2018 оны 12 дугаар сарын 05-ны А/67 тоот албан тушаалыг бүрэн эхээр хүргэж байна.