Хөрөнгө бүртгэх тухай

115

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны А/63 тоот албан тушаалыг бүрэн эхээр хүргэж байна.