ТӨРИЙН АЛБАНЫ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨН-2018 ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

276

БАТЛАВ. НИЙСЛЭЛИЙН АВТО ЗАМЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН ДАРГА

………………………….Ж.ТОГТОХБАЯР

2018.11.02

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ УДИРДАХ АЖИЛТНЫ УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨН-2018

ЗӨВЛӨМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хэрэгжүүлэх ажил Хугацаа Харицуах албан тушаалтан
Нэг.Төрийн албаны хүний нөөцийн бодлогын талаар
1. Төрийн албаны удирдах ажилтнуудын зөвлөгөөнд оролцогчдоос “Улс түмэндээ хандаж өргөх Андгай”, “Төрийн албаны удирдах ажилтны улсын зөвлөгөөн-2018” зөвлөмжийг байгууллагын нийт ажилтан, албан хаагчдад таниулах ажлыг зохион байгуулах  

2018.11.02-2018.11.15

 

Ахлах, хүний нөөцийн мэргэжилтэн,

Хэлтэс, нэгжийн дарга нар