Баянзүрхийн гүүрийн ажил үргэлжилж байна

281

Өнөөдрийн байдлаар гүүрийн хайрцган дам нурууны эхний алгасал болох 160 м хэсгийн доод хавтан, хавирган хавтан, дээд хавтангийн бетон цутгалтын ажил бүрэн хийгдэж дууссан. Үндсэн гүүрийн 52 шон суурь, 14 хувиарлах хавтангийн арматур зангидах хийгдсэн байна.

Хайрцган дам нурууны эхний алгасал болох 160м хэсгийг хүчитгэх, шингэн зуурмаг цутгах ажил хийгдэж байна.