Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

256

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 12-ны А/49 тоот албан тушаалыг бүрэн эхээр хүргэж байна.