Үндсэн цалинг шинэчлэн батлах тухай

262

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын даргын 2018 оны 09 дүгээр сарын 04-ний А/44 тоот албан тушаалыг бүрэн эхээр хүргэж байна.