Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

30

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 07-ны А/43 тоот албан тушаалыг бүрэн эхээр хүргэж байна.