Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

89

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын даргын 2018 оны 07 дугаар сарын 17-ны А/40 тоот албан тушаалыг бүрэн эхээр хүргэж байна.