Сонсголонгийн гүүрийн ажлын явцаас

238

Туул гол дээгүүрх Сонсголонгийн 289.4 у/м төмөрбетон гүүрийг шинээр барих төслийн ажил үргэлжилж байна.

Одоогоор нийт завсрын тулгуурын 12 худган суурийн их биеийн цутгалтын ажил бүрэн хийгдсэн. Захын 1 дүгээр тулгуур, 13 тулгуурын их биеийг цутгасан.

Завсрын 13 тулгуурын ригель цутгагдсан. 39 дам нуруу болон 273 дугуй цохигч цутгаж бэлдсэн.