Толгойтын авто замын ажлын явц 80 хувьтай байна

333

Сонгино-Хайрхан дүүрэг, Толгойт Орбит чиглэлийн авто замын уулзвараас Орбит-Баянголын уулзвар хүртэлх авто замын 1.7 км их засварын ажлын 0.48 км авто замын хучилтын ажил хийгдсэн. Үлдсэн 1.12 км авто замд нөхөөс буюу зорчих хэсгийн урсгал засварын ажил хийгдэж байна.

Өнөөдрийн байдлаар ажлын явц 80 хувьтайгаар “Тотал Инж” ХХК гүйцэтгэж байна.