Баянзүрх зах руу эргэх чиглэлийн авто замыг 3 хоног хаана

307

Энхтайваны өргөн чөлөөнөөс Баянзүрх зах руу баруун эргэх чиглэлийн авто замыг дулааны шугам өргөтгөх, шинэчлэх зорилгоор 2018 оны 08 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 2018 оны 08 дугаар сарын 06-ний өдөр хүртэл түр хаахаар боллоо.