2018 онд хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээ

492

Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газраас 2018 онд хэрэгжүүлж буй төсөл, арга хэмжээг инфографикаар хүргэж байна.