Баянгол дүүрэг, 7 дугаар төвийн авто замыг шинэчилж байна

201

Баянгол дүүргийн 17 дугаар хороо, 7 дугаар төв орчмын авто замын шинэчлэлтийн ажил үргэлжилж байна. Борооны ус зайлуулах шугамын ажил явагдаж байгаа бөгөөд газар чөлөөлөлт хийгдэнэ. Гүйцэтгэгч: “Өргөн говь” ХХК