Шинэ замын ажил эхэллээ

739

Сүхбаатар дүүргийн 20 дугаар хороо, Сэлбэ зуслангийн зүүн талаар 1 км шинэ зам барих ажил эхэлж байна.

Гүйцэтгэгч: “Билэгт зам” ХХК

Гэрээ дуусах хугацаа: 2018.09.10

Улаан шугам хүлээлцэж, газар чөлөөлөх ажил явагдаж байна.