Шинэ замын ажлын явц

331

ЧД, 7-р хороо, Далан давхрын шинэ авто замаас 224-р цэцэрлэг хүртэлх шинээр баригдах 0.7 км авто замын далангийн ажил, Пк400 ус зайлуулах хоолойн ажлыг Наранбулаг Хан ХХК гүйцэтгэж байна.