Дотоодын хөрөнгө оруулалтаар 2018 онд нийслэлд хэрэгжүүлж буй авто зам, замын байгууламжийн төсөл, арга хэмжээ

1096
Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Хугацаа  2018 оны төсөл  Гүйцэтгэгч Ажлын явц
 Төсөвт өртөг  2018 онд санхүүжих
I НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ                 800.0                 800.0
А Сургууль орчмын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайжруулах ажил                 500.0                 500.0
1 Сэтгэмж цогцолбор сургууль 2018                 500.0                 500.0
2 ЕБ-ын 84-р сургууль
3 ЕБ-ын 65-р сургууль
4 ЕБ-ын 107-р сургууль
5 ЕБ-ын 122-р сургууль
6 ЕБ-ын 71-р сургууль
7 ЕБ-ын 114-р сургууль
8 ЕБ-ын 111-р сургууль
9 ЕБ-ын 113-р сургууль
Б Дугуйн замыг хэрэгжүүлэх төсөл арга, хэмжээ                 300.0                 300.0
1 СБД, Бага тойруу /2.5 х 2 км зам/ 2018                 130.0                 130.0
2 ХУД, Оргилын уулзвараас Зайсан – Их тэнгэрийн ам хүртэл зам 5.4 км                 170.0                 170.0
II НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ            60,855.6            36,862.9
А Авто зам, замын байгууламж шинээр барих болон шинэчлэлтийн ажил            42,457.8            18,465.1
Шилжих            15,457.8              8,465.1
1 Хайлаастын уулзвараас Дарь Эхийн зам хүртэл 1.4 км зам 57 у/м гүүрийн хамт /Гадна тойруугийн хойд хэсгийн замын 3 дугаар хэсэг/ 2017-2018              6,353.4              4,353.4
2 Гадна тойруугийн 4 дүгээр хэсгийн Дарь-Эхийн авто замаас Ганцхудаг, Цагаан даваа чиглэлийн 3.0 км авто зам  /БЗД/ 2017-2018              2,904.3              2,007.2
3 Санхүүжилт нь он дамжиж буй болон нэмэлт ажлын хөрөнгө 2015-2018              6,200.1              2,104.5
Шинэ            27,000.0            10,000.0
1 Зүүн 4 замын гүүрэн гарцын барилга 2018-2020            25,000.0              8,000.0
2 Туслах гудамж замууд болон орон сууцны хороолол доторх холбоос замуудыг шинээр барих, шинэчлэх.              2,000.0              2,000.0
2.1 БЗД, 6-р хороо, ЕБ-ын 21-р сургуулийн баруун талаар холбоос зам шинээр барих 2018                 125.0                 125.0
2.2 БГД, 10, 22-р хорооны дундуур М.Энхболдын зам дагуу Хасбаатарын гудамжны уулзвараас 22-р хорооны байр хүртэлх явган хүний зам 2018                 270.0                 270.0
2.3 БГД, 17-р хороо, 7-р төв, 70/2-р байрны шинэ 0.466 км авто зам 2018               480.0               480.0
2.4 СБД, 1-р хороо, Замын цагдаагийн албаны өмнө зогсоолын орц гарц зам 2018                   24.0                   24.0
2.5 СБД, 1-р хороо, Замын цагдаагийн гүүрэн гарцны орчимд шинээр баригдах туслах орц гарц зам (“С” рамп орчимд “Таван богд” ХХК-н зүүн талын шинээр баригдах чулуун зам ) 2018                 115.0                 115.0
2.6 СБД, 1-р хороо, Замын цагдаагийн гүүрэн гарцны орчимд шинээр баригдах туслах орц гарц зам (“В” рамп орчимд буюу Соёл амралтын хүрээлэн хэсгийн орц гарц зам) 2018                   80.0                   80.0
2.7 ХУД, 15-р хороо, Замын цагдаагийн гүүрэн гарцны орчимд шинээр баригдах туслах орц гарц зам (“А” рамп орчимд Нарны замын урд талын орц гарц зам) 2018                 340.0                 340.0
2.8 ЧД, 16-р хороо, 139-р бага сургууль, 221-р цэцэрлэгийн цогцолборын урд талд автомашины зогсоол барих 2018                 148.0                 148.0
2.9 НД, 2-р хороо, Алтанговь рестораны урд уулзвараас Цагдаагийн хэлтэс хүртэлх 120м авто зам шинээр барих 2018                 120.0                 120.0
2.1 БХД, 2-р байрны урд талын зам засвар 2018                 130.4                 130.4
2.11 БГД, 2 дугаар хороо, Цагдаагийн 1-р хэлтсээс 26-р байрны зүүн тал, Төмөр замын урд талбай, Энхтайваны өргөн чөлөө хүртэл 2018                 167.6                 167.6
Б Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалт            12,540.0            12,540.0
1 Гэр хорооллын доторх  авто замын засвар, холбоос шинэ зам 2018              2,000.0              2,000.0
1.1 БГД, 23-р хороо, Хорооны цогцолбор байрны баруун талын замын холбогдоогүй хэсгийг барих 2018                 300.0                 300.0
1.2 СБД, 20-р хороо, Бэлхийн замын төгсгөлөөс Сэлбэ зуслан /хуучнаар/-гийн зүүн талаар үргэлжлэх авто зам 2018                 790.0                 790.0
1.3 БЗД, 5,22-р хороо, Монелийн уулзвараас урагш УСУГ-ын авто баазын өмнөх уулзвар хүртэлх зам 2018                 310.0                 310.0
1.4 ЧД, 7-р хороо, Далан давхарын шинэ авто замаас 224-р цэцэрлэг хүртэлх шинээр баригдах 1.2км авто замын эхний шатны ажил   /1 дүгээр хэсэг/ 2018-2019                 600.0                 600.0
2 Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалт 2018              3,850.0              3,850.0
3 Авто замын хөдөлгөөн зохицуулах гэрэл дохионы засвар арчлалт хийх, шилэн кабель татах ажил 2018              1,000.0              1,000.0
4 Гүүр, хоолой, туннеллын засварын ажил 2018              1,000.0              1,000.0
5 Авто замын тэмдэглэгээний ажил 2018              2,000.0              2,000.0
6 Замын ус зайлуулах шугам, худгийн засвар, өргөтгөл 2018              1,500.0              1,500.0
7 Авто замын тэмдэг, хайс тоноглолын ажил 2018                 500.0                 500.0
8 Нийтийн тээврийн хэрэгслэлийн зориулалтын зогсоол 2018                 300.0                 300.0
9 Багануур дүүргийн авто замын засвар 2018                 170.0                 170.0
10 Багахангай дүүргийн авто замын засвар 2018                   50.0                   50.0
11 Налайх дүүргийн авто замын засвар 2018                 170.0                 170.0
В Бусад              5,857.8              5,857.8
1 Авто тээврийн хэрэгслийн улсын үзлэг, тооллого 2018                 625.0                 625.0
2 Авто замын сүлжээний мэдээллийн сангийн баяжуулалт хийх 2018                 100.0                 100.0
3 Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын Материал шинжилгээний лабораторт шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл 2018                 100.0                 100.0
4 Улаанбаатар хотын гол гудамж замын болон явган зорчигчийн хөдөлгөөний эрчмийн ээлжит тооллого 2018                   50.0                   50.0
5 Магадлашгүй ажил 2018              4,982.8              4,982.8
НИЙТ            61,655.6            37,662.9
Төсөл, арга хэмжээний нэр, хүчин чадал, байршил Хугацаа  2018 оны төсөл
 Төсөвт өртөг  2018 онд санхүүжих
I НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ                 800.0                 800.0
А Сургууль орчмын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг сайжруулах ажил                 500.0                 500.0
1 Сэтгэмж цогцолбор сургууль 2018                 500.0                 500.0
2 ЕБ-ын 84-р сургууль
3 ЕБ-ын 65-р сургууль
4 ЕБ-ын 107-р сургууль
5 ЕБ-ын 122-р сургууль
6 ЕБ-ын 71-р сургууль
7 ЕБ-ын 114-р сургууль
8 ЕБ-ын 111-р сургууль
9 ЕБ-ын 113-р сургууль
Б Дугуйн замыг хэрэгжүүлэх төсөл арга, хэмжээ                 300.0                 300.0
1 СБД, Бага тойруу /2.5 х 2 км зам/ 2018                 130.0                 130.0
2 ХУД, Оргилын уулзвараас Зайсан – Их тэнгэрийн ам хүртэл зам 5.4 км                 170.0                 170.0
II НИЙСЛЭЛИЙН ЗАМЫН САНГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ            60,855.6            36,862.9
А Авто зам, замын байгууламж шинээр барих болон шинэчлэлтийн ажил            42,457.8            18,465.1
Шилжих            15,457.8              8,465.1
1 Хайлаастын уулзвараас Дарь Эхийн зам хүртэл 1.4 км зам 57 у/м гүүрийн хамт /Гадна тойруугийн хойд хэсгийн замын 3 дугаар хэсэг/ 2017-2018              6,353.4              4,353.4
2 Гадна тойруугийн 4 дүгээр хэсгийн Дарь-Эхийн авто замаас Ганцхудаг, Цагаан даваа чиглэлийн 3.0 км авто зам  /БЗД/ 2017-2018              2,904.3              2,007.2
3 Санхүүжилт нь он дамжиж буй болон нэмэлт ажлын хөрөнгө 2015-2018              6,200.1              2,104.5
Шинэ            27,000.0            10,000.0
1 Зүүн 4 замын гүүрэн гарцын барилга 2018-2020            25,000.0              8,000.0
2 Туслах гудамж замууд болон орон сууцны хороолол доторх холбоос замуудыг шинээр барих, шинэчлэх.              2,000.0              2,000.0
2.1 БЗД, 6-р хороо, ЕБ-ын 21-р сургуулийн баруун талаар холбоос зам шинээр барих 2018                 125.0                 125.0
2.2 БГД, 10, 22-р хорооны дундуур М.Энхболдын зам дагуу Хасбаатарын гудамжны уулзвараас 22-р хорооны байр хүртэлх явган хүний зам 2018                 270.0                 270.0
2.3 БГД, 17-р хороо, 7-р төв, 70/2-р байрны шинэ 0.466 км авто зам 2018               480.0               480.0
2.4 СБД, 1-р хороо, Замын цагдаагийн албаны өмнө зогсоолын орц гарц зам 2018                   24.0                   24.0
2.5 СБД, 1-р хороо, Замын цагдаагийн гүүрэн гарцны орчимд шинээр баригдах туслах орц гарц зам (“С” рамп орчимд “Таван богд” ХХК-н зүүн талын шинээр баригдах чулуун зам ) 2018                 115.0                 115.0
2.6 СБД, 1-р хороо, Замын цагдаагийн гүүрэн гарцны орчимд шинээр баригдах туслах орц гарц зам (“В” рамп орчимд буюу Соёл амралтын хүрээлэн хэсгийн орц гарц зам) 2018                   80.0                   80.0
2.7 ХУД, 15-р хороо, Замын цагдаагийн гүүрэн гарцны орчимд шинээр баригдах туслах орц гарц зам (“А” рамп орчимд Нарны замын урд талын орц гарц зам) 2018                 340.0                 340.0
2.8 ЧД, 16-р хороо, 139-р бага сургууль, 221-р цэцэрлэгийн цогцолборын урд талд автомашины зогсоол барих 2018                 148.0                 148.0
2.9 НД, 2-р хороо, Алтанговь рестораны урд уулзвараас Цагдаагийн хэлтэс хүртэлх 120м авто зам шинээр барих 2018                 120.0                 120.0
2.1 БХД, 2-р байрны урд талын зам засвар 2018                 130.4                 130.4
2.11 БГД, 2 дугаар хороо, Цагдаагийн 1-р хэлтсээс 26-р байрны зүүн тал, Төмөр замын урд талбай, Энхтайваны өргөн чөлөө хүртэл 2018                 167.6                 167.6
Б Авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалт            12,540.0            12,540.0
1 Гэр хорооллын доторх  авто замын засвар, холбоос шинэ зам 2018              2,000.0              2,000.0
1.1 БГД, 23-р хороо, Хорооны цогцолбор байрны баруун талын замын холбогдоогүй хэсгийг барих 2018                 300.0                 300.0
1.2 СБД, 20-р хороо, Бэлхийн замын төгсгөлөөс Сэлбэ зуслан /хуучнаар/-гийн зүүн талаар үргэлжлэх авто зам 2018                 790.0                 790.0
1.3 БЗД, 5,22-р хороо, Монелийн уулзвараас урагш УСУГ-ын авто баазын өмнөх уулзвар хүртэлх зам 2018                 310.0                 310.0
1.4 ЧД, 7-р хороо, Далан давхарын шинэ авто замаас 224-р цэцэрлэг хүртэлх шинээр баригдах 1.2км авто замын эхний шатны ажил   /1 дүгээр хэсэг/ 2018-2019                 600.0                 600.0
2 Хотын авто зам, замын байгууламжийн засвар, арчлалт 2018              3,850.0              3,850.0
3 Авто замын хөдөлгөөн зохицуулах гэрэл дохионы засвар арчлалт хийх, шилэн кабель татах ажил 2018              1,000.0              1,000.0
4 Гүүр, хоолой, туннеллын засварын ажил 2018              1,000.0              1,000.0
5 Авто замын тэмдэглэгээний ажил 2018              2,000.0              2,000.0
6 Замын ус зайлуулах шугам, худгийн засвар, өргөтгөл 2018              1,500.0              1,500.0
7 Авто замын тэмдэг, хайс тоноглолын ажил 2018                 500.0                 500.0
8 Нийтийн тээврийн хэрэгслэлийн зориулалтын зогсоол 2018                 300.0                 300.0
9 Багануур дүүргийн авто замын засвар 2018                 170.0                 170.0
10 Багахангай дүүргийн авто замын засвар 2018                   50.0                   50.0
11 Налайх дүүргийн авто замын засвар 2018                 170.0                 170.0
В Бусад              5,857.8              5,857.8
1 Авто тээврийн хэрэгслийн улсын үзлэг, тооллого 2018                 625.0                 625.0
2 Авто замын сүлжээний мэдээллийн сангийн баяжуулалт хийх 2018                 100.0                 100.0
3 Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын Материал шинжилгээний лабораторт шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл 2018                 100.0                 100.0
4 Улаанбаатар хотын гол гудамж замын болон явган зорчигчийн хөдөлгөөний эрчмийн ээлжит тооллого 2018                   50.0                   50.0
5 Магадлашгүй ажил 2018              4,982.8              4,982.8
НИЙТ            61,655.6            37,662.9