Ажлын хэсэг байгуулах тухай

78

2017 оны 11 сарын 10 өдөр                   Дугаар А/54                          Улаанбаатар хот

Ажлын хэсэг байгуулах тухай

Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.1, Нийслэлийн засаг даргын 2017 оны А/137 дугаар захирамж, Газрын дүрмийн 2.4.4, 2.4.6 дахь заалтуудыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

  1. НХААГ-17/0057 гэрээний дугаартай Нийслэлийн авто замын хөгжлийн газрын материал шинжилгээний лабораторид шаардлагатай тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл нийлүүлэх ажлыг хүлээн авах ажлын хэсгийг дараах бүрэлдэхүүнтэй батблсугай.

 

Ажлын хэсгийн ахлагч: Э.Эрдэнэсайхан           -Захиргаа, санхүүгийн

хэлтсийн дарга

Гишүүд:                          Л.Мэндбаяр                  -Лабораторийн эрхлэгч

Ж.Даваасүрэн              -Бодлого зохицуулалтын

хэлтсийн дарга

Б.Энхмандах                  -Зам барилгын хяналтын

хэлтсийн  ахлах мэргэжилтэн

Ж.Энхсайхан                 -Захиргаа, санхүүгийн

хэлтсийн нярав

Нарын бичгийн дарга: П.Бержан                       -лабораторын тоног

төхөөрөмжийн мэргэжилтэн

  1. Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг ажлын хэсгийн ахлагч /Э.Эрдэнэсайхан/-д үүрэг болгосугай.

 

ДАРГА                                               Ж.ТОГТОХБАЯР