Авто замд орц гарц, зогсоолын талбай шинээр гаргах зөвшөөрөл олгох

5419

Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвд дараах баримт бичгийн бүрдлийг бүрдүүлэн хүсэлтээ гаргана.

Авто замд орц гарц, зогсоолын талбай шинээр гаргах зөвшөөрөл олгох ажлын хүрээнд бүрдүүлэх материалын жагсаалт.

Үйлчилгээний төрөл Баримт бичгийн бүрдэл Олгогч байгууллага Тайлбар
Авто замд орц гарц, зогсоолын талбай шинээр гаргах Албан бичиг Аж ахуйн нэгж байгууллага Тухайн газарт орц гарц, зогсоол хийж гүйцэтгэх хуваарь болон хугацааг тодорхой бичих
Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний зураг Нийслэлийн хот төлөвлөлт,ерөнхий төлөвлөгөөний газар Хуулбар хувь
Газрын гэрчилгээ,гэрээ, кадастрын зураг Нийслэлийн газрын алба, дүүргийн өмч,газрын харилцааны алба Хуулбар хувь
Зураг /фото/ Аж ахйн нэгж,байгууллага ,хувь хүн өөрөө Тухайн орчны фото зургийг хавсаргана.
Өргөдөл хувь хүн өөрөө Тухайн газарт орц гарц, зогсоол хийж гүйцэтгэх хуваарь болон хугацааг тодорхой бичих