Шалган бүртгэх товчоо нэгж

247

Шалган бүртгэх товчоогоор нэвтрэн өнгөрөх тээврийн хэрэгслээс авто зам ашигласны төлбөрийг хураан авч, нийслэлийн замын санд төвлөрүүлэх үндсэн чиглэл бүхий байгууллагын нэгж юм. Шалган бүртгэх товчоо нэгж нь Яармаг, Баянзүрх, Баруун туруун, Эмээлтийн товчоогоор нэвтрэн өнгөрөх тээврийн хэрэгслээс авто зам ашигласны төлбөр хураан авч нийслэлийн Замын санд төвлөрүүлэн ажиллаж байна.