Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжиж байгаа Зайсангийн 225*2 у/м төмөрбетон гүүрийн өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажил хийгдэж байна.

37
default