Сүхбаатар дүүргийн 15,16-р хорооны авто зам барилгын ажил

209
default

/Дамбадаржаагийн авто замаас Дарь эхийн авто зам/ хүртэлх 1,8 км авто замын ажлын 1,1 км зорчих хэсэг болон 32,95 урт метр төмөрбетон гүүрийн барилгын ажил хийгдэж авто замын хөдөлгөөнийг нээсэн.

default
default

Авто замын трасст өртсөн 99 байршилд газар чөлөөлөлт хийгдэхээс 65 байршилд газар чөлөөлөгдөж авто замын барилгын ажил хийгдээд байна. 34 нэгж талбар чөлөөлөгдөөгүйн улмаас 0,7 км авто зам барилгын ажил удаашралтай байна.

Чөлөөлөгдөөгүй газар
Чөлөөлөгдөөгүй газар