Байгууллагын эрхэм зорилго

356

Нийслэлийн Авто замын сүлжээг Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан хөгжүүлэх, авто зам, замын байгууламжийн барилга, засвар, арчлалтын ажлын чанарыг дээшлүүлж, дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлж, иргэдийн ая тухтай зорчих нөхцөлийг хангах нь Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газрын эрхэм зорилго юм.