Авто зам сэтлэх, сүвлэх хүсэлт гаргах иргэн, аж ахуйн нэгжийн анхааралд!

358